gabinet rehabilitacyjny

Kinezyterapia

Pod pojęciem kinezyterapia kryje się leczenie ruchem. Podstawą kinezyterapii są różnego rodzaju ćwiczenia lecznicze, inaczej nazywane gimnastyką leczniczą. Celem tych ćwiczeń jest przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności lub, jeśli nie ma możliwości powrotu do pełnego zdrowia, przynajmniej częściowej sprawności fizycznej. Wyróżniamy kinezyterapię ogólną i miejscową.

Kinezyterapia ogólna polega na ćwiczeniu części ciała niedotkniętych żadnymi schorzeniami. Pacjent wykonuje ćwiczenia ogólnokondycyjne i podczas ich wykonywania ważne jest świadome rozluźnianie mięśni przez pacjenta w celu zmniejszenia ich ogólnego napięcia. Nasi specjaliści czuwają nad prawidłowością wykonywania poszczególnych ćwiczeń. W kinezyterapii miejscowej nacisk kładziony jest na bezpośrednie oddziaływanie na chory narząd, a ćwiczenia dobieramy pod kątem funkcjonowania chorego.

 

W zakresie kinezyterapii w naszym gabinecie oferujemy:

  • ćwiczenia czynne
  • ćwiczenia w odciążeniu
  • kinesiotaping
  • rotor
  • rower
  • bieżnia
  • terapia manualna
  • metoda PNF i inne

 

kinezyterapia